دانلود پایان نامه آماده ارشد رشته حقوق

عنوان پایان نامه: آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

2. مبنای بیع
 

2.1 فروشنده باید کالا را بفروشد و خریدار باید کالا را مطابق با هر گونه نقل قول کتبی فروشنده که توسط خریدار پذیرفته شده باشد یا هر سفارش کتبی خریدار که توسط فروشنده پذیرفته شده است خریداری کند، در هر صورت مشروط به این شرایط که به استثنای هر گونه شرایط و ضوابط دیگری که بر اساس آن هر گونه پیشنهادی پذیرفته شده یا ادعا می شود پذیرفته می شود، یا هر گونه سفارشی که توسط خریدار انجام شده یا ادعا می شود انجام می شود، بر قرارداد حاکم خواهد بود.

2.2 هیچ تغییری در این شرایط الزام آور نخواهد بود مگر اینکه به صورت کتبی بین نمایندگان مجاز خریدار و فروشنده توافق شود.

2.3 کارمندان یا نمایندگان فروشنده مجاز به ارائه هیچ گونه اظهارنظری در مورد کالا نیستند مگر اینکه توسط فروشنده به صورت کتبی تأیید شود. در انعقاد قرارداد، خریدار تصدیق می کند که به هیچ گونه ادعایی که تائید نشده باشد، اتکا نمی کند و از هرگونه ادعای نقض آن چشم پوشی می کند.

2.4 هر توصیه یا توصیه ای که فروشنده یا کارمندان یا نمایندگانش به خریدار یا کارمندان یا نمایندگانش در مورد ذخیره سازی، کاربرد یا استفاده از کالا داده و به صورت کتبی توسط فروشنده تأیید نشده باشد، به طور کامل در ریسک خود خریدار است و بر این اساس فروشنده مسئولیتی در قبال چنین توصیه یا توصیه ای ندارد که تائید نشده باشد.

2.5 هر گونه اشتباه تایپی، دفتری یا سایر خطاها یا حذف در هر گونه ادبیات فروش، نقل قول، لیست قیمت، پذیرش پیشنهاد، فاکتور یا سایر اسناد یا اطلاعات صادر شده توسط فروشنده بدون هیچ گونه مسئولیتی از جانب فروشنده قابل اصلاح است.
3. سفارشات و مشخصات

3.1 هیچ سفارشی که توسط خریدار ارسال می شود، توسط فروشنده پذیرفته تلقی نمی شود مگر اینکه و تا زمانی که نماینده مجاز فروشنده تایید کند.

3.2 خریدار در قبال فروشنده مسئول اطمینان از صحت شرایط هر سفارش (شامل هر گونه مشخصات مربوطه) ارسال شده توسط خریدار و ارائه هرگونه اطلاعات لازم در رابطه با کالا در مدت زمان کافی به فروشنده است تا بتواند فروشنده را قادر سازد قرارداد را مطابق با شرایط آن انجام دهد.

3.3 کمیت، کیفیت و توضیحات و هر گونه مشخصات برای کالا باید در نقل قول فروشنده (در صورت پذیرفته شدن توسط خریدار) یا سفارش خریدار (در صورت پذیرش توسط فروشنده) باشد.

3.4 اگر قرار است کالا ساخته شود یا هر فرآیندی بر اساس مشخصات ارائه شده توسط خریدار توسط فروشنده بر روی کالا اعمال شود، خریدار باید در برابر کلیه خسارات، هزینه ها و هزینه های از دست رفته به فروشنده غرامت بدهد. فروشنده در ارتباط با هر گونه ادعای نقض حق ثبت اختراع، حق چاپ، طرح، علامت تجاری یا سایر حقوق مالکیت صنعتی یا معنوی هر شخص دیگری که ناشی از استفاده فروشنده از مشخصات خریدار

3.5 فروشنده این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر گونه تغییری را در مشخصات کالا که برای انطباق با هر گونه الزامات ایمنی قابل اجرا یا سایر الزامات قانونی مورد نیاز است یا در مواردی که کالاها باید مطابق با مشخصات فروشنده عرضه شوند، اعمال کند که بر کیفیت آنها تأثیر اساسی نداشته باشد. یا عملکرد

3.6 هیچ سفارشی که توسط فروشنده پذیرفته شده است توسط خریدار لغو نمی شود مگر با توافق نامه کتبی فروشنده و خریدار باید به طور کامل فروشنده را در قبال تمام هزینه های زیان (از جمله از دست دادن سود) (شامل هزینه تمام) غرامت بدهد. نیروی کار و مواد مورد استفاده)، خسارات، هزینه ها و هزینه های متحمل شده توسط فروشنده در نتیجه هر گونه لغو. با این حال، از تاریخ سفارش، یک دوره 14 روزه خنک کننده مجاز خواهد بود که طی آن لغو یا کاهش سفارش توسط فروشنده بدون جریمه پذیرفته می شود. بدون لطمه به کلیت موارد فوق، در صورتی که خریدار بدون توافق نامه کتبی فروشنده ادعا کند که هر سفارشی را که توسط فروشنده پذیرفته شده است لغو کند یا از پذیرش تحویل هر یک از کالاها امتناع کند، این اقدام به منزله نقض قوانین است. توافق و، به انتخاب فروشنده، فروشنده حق دارد از خریدار بخواهد از طریق خسارات تسویه شده مبلغی معادل 50% ارزش فاکتور سفارشی که ادعا می شود لغو می شود یا 50% فاکتور به فروشنده بپردازد. ارزش کالایی که تحویل آن رد شده است (بر حسب مورد). در صورت درخواست فروشنده، خریدار باید چنین مبلغی را (بدون هیچ کسر) ظرف 7 روز پس از دریافت اخطار کتبی از فروشنده مبنی بر مبلغ مورد نیاز برای پرداخت، به فروشنده بپردازد. فروشنده و خریدار بدینوسیله توافق می‌کنند که چنین مبلغی نشان‌دهنده یک پیش‌تخمین واقعی از ارزش پولی ضرر و زیان احتمالی است که فروشنده در نتیجه چنین نقض توافق از طرف خریدار متحمل می‌شود. برای اجتناب از تردید،
4. قیمت کالا

4.1 قیمت کالا باید قیمت پیشنهادی فروشنده باشد یا در مواردی که هیچ قیمتی ذکر نشده است (یا قیمت ذکر شده دیگر معتبر نیست)، قیمتی است که در لیست قیمت منتشر شده فروشنده در تاریخ پذیرش سفارش درج شده است. در مواردی که کالا برای صادرات از انگلستان عرضه می شود، فهرست قیمت صادراتی منتشر شده فروشنده مربوط به کشور مقصد اعمال می شود. تمام قیمت های ارائه شده فقط برای 30 روز معتبر هستند یا مدت کمتری که توسط فروشنده در صورت قیمت مربوطه یا تا زمان پذیرش قبلی توسط خریدار بیان می شود، معتبر هستند، پس از آن زمان ممکن است توسط فروشنده بدون اطلاع رسانی به فروشنده تغییر کند. خریدار.

4.2 فروشنده این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان قبل از تحویل به خریدار اطلاع دهد تا قیمت کالا را افزایش دهد تا هر گونه افزایش در هزینه برای فروشنده که ناشی از هر عاملی خارج از کنترل فروشنده باشد (مانند: بدون محدودیت، هرگونه نوسان ارز، تنظیم ارز، تغییر وظایف، افزایش قابل توجه هزینه های کار، مواد و یا سایر هزینه های ساخت) یا هر گونه تغییر در تاریخ تحویل، مقادیر یا مشخصات کالا که توسط خریدار درخواست می شود. ، یا هرگونه تاخیر ناشی از دستورالعمل های خریدار یا عدم ارائه اطلاعات یا دستورالعمل های کافی توسط خریدار.

4.3 به جز مواردی که طبق شرایط هر قیمت یا در لیست قیمت فروشنده ذکر شده باشد، و مگر اینکه به طور کتبی بین خریدار و فروشنده توافق شده باشد، تمام قیمت ها توسط فروشنده بدون هزینه حمل و نقل ارائه می شود.

4.4 قیمت بدون هر گونه مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال است که خریدار نیز موظف به پرداخت آن به فروشنده است.
5. شرایط پرداخت

5.1 با توجه به شرایط خاصی که به صورت کتبی بین خریدار و فروشنده توافق شده است، فروشنده حق دارد قیمت کالا را در هر زمانی قبل یا بعد از تحویل کالا از خریدار فاکتور کند.

5.2 تمام صورتحساب ها به صورت خالص از طریق کارت اعتباری یا به صورت پیش فرض قابل پرداخت هستند، مگر اینکه تسهیلات اعتباری تایید شده باشد، در این صورت فاکتورها تا پایان ماه پس از تاریخ فاکتور به صورت خالص قابل پرداخت هستند. خریدار باید تمام فاکتورها را بدون هیچ کسر دیگری پرداخت کند علیرغم اینکه ممکن است تحویل صورت نگیرد و اموال موجود در کالا به خریدار منتقل نشده باشد. زمان پرداخت بها از ماهیت قرارداد خواهد بود. قبض پرداخت فقط در صورت درخواست صادر می شود.

5.3 اگر خریدار هیچ گونه پرداختی را در موعد مقرر انجام ندهد، بدون لطمه به هر حق یا راه حل دیگری که در اختیار فروشنده است، فروشنده مستحق آن خواهد بود.
5.3.1 فسخ قرارداد یا تعلیق هرگونه تحویل بیشتر به خریدار.
5.3.2 هر گونه پرداختی را که خریدار به کالاها (یا کالاهای عرضه شده تحت هر قرارداد دیگری بین خریدار و فروشنده) انجام می دهد، مطابق با آنچه که فروشنده صلاح می داند (صرف نظر از تخصیص ادعایی خریدار) و
5.3.3 مناسب است. سود خریدار (چه قبل و چه بعد از هر گونه قضاوت) در مورد مبلغ پرداخت نشده، با نرخ 4 درصد در سال بالاتر از نرخ پایه HSBC هر از گاهی، تا زمانی که پرداخت کامل انجام شود (بخشی از یک ماه به عنوان یک ماه کامل به منظور محاسبه سود).

5.4 در صورتی که فروشنده طبق مفاد بند 5.3.1 قرارداد را فسخ کند، خریدار باید به طور کامل فروشنده را در قبال تمام زیان (از جمله از دست دادن سود)، هزینه ها (شامل هزینه تمام کار و مواد استفاده شده) غرامت کند. ، خسارات، هزینه ها و هزینه های متحمل شده توسط فروشنده در نتیجه چنین لغو. بدون لطمه به کلیات موارد فوق، به انتخاب فروشنده، فروشنده حق دارد از خریدار بخواهد که از طریق خسارات تسویه شده مبلغی معادل 50% ارزش فاکتور قراردادی که به این ترتیب فسخ شده است، به فروشنده بپردازد. . در صورت درخواست فروشنده، خریدار باید چنین مبلغی را (بدون هیچ کسر) ظرف هفت روز پس از دریافت اطلاعیه کتبی از فروشنده مبنی بر مبلغ مورد نیاز برای پرداخت، به فروشنده بپردازد.
 

6. تحویل

6.1 تحویل کالا توسط خریدار جمع آوری کالا در محل فروشنده در هر زمانی انجام می شود پس از اینکه فروشنده به خریدار اطلاع داد که کالا آماده جمع آوری است یا در صورت موافقت فروشنده با مکان دیگری برای تحویل، توسط فروشنده فروشنده ای که کالا را به آن مکان تحویل می دهد.

6.2 هر تاریخ ذکر شده برای تحویل کالا فقط تقریبی است و فروشنده مسئولیتی در قبال تاخیر در تحویل کالا به هر نحوی که ایجاد شده باشد نخواهد داشت. زمان تحویل نباید مهم باشد مگر اینکه قبلاً توسط فروشنده به صورت کتبی توافق شده باشد. کالا ممکن است توسط فروشنده قبل از تاریخ تحویل ذکر شده با اطلاع رسانی منطقی به خریدار تحویل داده شود. فروشنده حق دارد کالا را در هر زمان به صورت جزئی تحویل دهد.

6.3 در صورتی که کالا به صورت اقساطی تحویل شود، هر تحویل به منزله یک قرارداد جداگانه خواهد بود و عدم تحویل یک یا چند اقساط از سوی فروشنده مطابق با این شرایط یا هرگونه ادعای خریدار در رابطه با هر یک یا چند قسط باید باشد. به خریدار این حق را نمی دهد که قرارداد را به عنوان یک کل رد شده تلقی کند.

6.4 اگر فروشنده به هر دلیلی غیر از هر دلیلی که خارج از کنترل معقول فروشنده یا تقصیر خریدار است، کالا را تحویل ندهد، و بر این اساس فروشنده در قبال خریدار مسئول است، مسئولیت فروشنده به مازاد (در صورت وجود) محدود خواهد شد. هزینه خریدار (در ارزانترین بازار موجود) کالاهای مشابه برای جایگزینی کالاهایی که بیش از قیمت کالا تحویل نشده است.

6.5 اگر خریدار نتواند کالا را تحویل بگیرد یا دستورالعمل های تحویل کافی را در زمان اعلام شده برای تحویل ارائه ندهد (غیر از هر دلیلی خارج از کنترل منطقی خریدار یا به دلیل تقصیر فروشنده)، بدون لطمه به هر حق یا راه حل دیگری که در اختیار فروشنده باشد، فروشنده ممکن است:

6.5.1 کالا را تا زمان تحویل واقعی ذخیره کنید و هزینه های معقول (از جمله بیمه) ذخیره سازی را از خریدار دریافت کنید. یا
6.5.2 کالاها را با بهترین قیمتی که به راحتی قابل دریافت است بفروشید و (پس از کسر تمام هزینه های ذخیره سازی و فروش معقول) مازاد بر قیمت طبق قرارداد را به خریدار حساب کنید یا برای هر کسری زیر قیمت طبق قرارداد از خریدار کسر کنید. .

 

7. ریسک و دارایی
7.1 خطر آسیب یا از بین رفتن کالا به خریدار منتقل می شود:

7.1.1 در مورد کالایی که در محل فروشنده تحویل داده می شود، در زمانی که فروشنده به خریدار اطلاع می دهد که کالا برای جمع آوری موجود است: یا
7.1.2 در مورد کالایی که به غیر از فروشنده تحویل داده می شود. محل، در زمان تحویل یا اگر خریدار اشتباهاً کالا را تحویل نگیرد، زمانی که فروشنده کالا را به مناقصه تحویل داده است.

7.2 علیرغم تحویل و انتقال خطر در کالا یا هر شرط دیگری از این شرایط، دارایی موجود در کالا تا زمانی که فروشنده به صورت نقدی یا وجه تسویه شده را به طور کامل بهای کالا دریافت نکرده باشد، به خریدار منتقل نخواهد شد. و پرداخت کامل کلیه مبالغی که خریدار به فروشنده بدهکار است، چه بر اساس قرارداد و چه به موجب هر گونه مسئولیت دیگری که خریدار در قبال فروشنده دارد.

7.3 تا زمانی که دارایی موجود در کالا به خریدار منتقل شود، خریدار باید کالا را به‌عنوان نماینده امانت و وثیقه فروشنده نگه دارد و کالا را جدا از کالاهای خریدار و اشخاص ثالث و به درستی ذخیره‌سازی شده، محافظت‌شده، بیمه‌شده و شناسایی شده نگه دارد. به عنوان دارایی فروشنده تا آن زمان، خریدار حق فروش مجدد یا استفاده از کالا را در روند عادی تجارت خود خواهد داشت، اما این بخش از عواید فروش یا غیرمستقیم کالا، اعم از مشهود یا نامشهود، از جمله درآمدهای بیمه را به فروشنده حساب می‌کند. برابر با ارزش فاکتوری کالا است و باید تمام این درآمدها را جدا از هر گونه پول یا دارایی خریدار و اشخاص ثالث و در مورد عواید مشهود، به درستی ذخیره، محافظت و بیمه شود.

7.4 تا زمانی که دارایی موجود در کالا به خریدار منتقل شود (و به شرطی که کالا هنوز موجود باشد و مجدداً فروخته نشده باشد) فروشنده حق دارد در هر زمانی از خریدار بخواهد که کالا را به فروشنده تحویل دهد و ، اگر خریدار فوراً این کار را انجام ندهد، به هر محل خریدار یا هر شخص ثالثی که کالا در آن نگهداری می شود وارد شود و کالا را دوباره در اختیار بگیرد.

7.5 خریدار حق ندارد هر یک از کالاهایی را که در مالکیت فروشنده باقی مانده است تعهد کند یا به هیچ وجه از طریق تضمین هزینه دریافت کند، اما اگر خریدار این کار را انجام دهد، تمام وجوه بدهی خریدار به فروشنده (بدون لطمه به هر حق دیگر یا جبران خسارت فروشنده) سررسید و قابل پرداخت می شود.

7.6 برای جلوگیری از شک، هیچ چیز در این بند 7 به خریدار این حق را نمی دهد که هر یک از کالاها را به فروشنده بازگرداند مگر همانطور که صریحاً در این شرایط و ضوابط ارائه شده است یا به طور کتبی بین فروشنده و خریدار توافق شده است.

 


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 31 صفحه پروپوزال / 168 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 79


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی