اشتباهات رایج در نوشتن پروپوزال روانشناسی

 ــ عدم رعایت فرمت پروپوزال

ممکن است از نظر شما این اشکالی، خیلی پیش پاافتاده به نظر برسد، اما شک نکنید که در مطالعه اساتید، حتی این موارد هم از نظر دور نمی ماند و اتفاقاً جزو مشکلات رایج در پروپوزال نویسی است. 

ــ استفاده بیش از حد از روابط، جداول، و اشکال

تا جایی که ممکن است از روابط، جداول و اشکال در پروپوزال استفاده نکنید. پروپوزال بیشتر جنبه توصیفی و مفهومی داشته و در قالب مفاهیم کلی بیان می شود. پس بهتر است جزئیات در آن ذکر نشود.

ــ ضعف در محتوای پروپوزال

طبیعتاً یکی از مهمترین جاهایی که اساتید برای نقد و اصلاح دست می گذارند، محتوای پروپوزال است. مثلاً آنها دقت می کنند که آیا شما در بیان دقیق و موجز و مؤثر موضوع تحقیقتان موفق بوده اید یا نه، و آیا سؤال درستی را به عنوان سؤال اصلی تحقیقتان انتخاب کرده اید یانه،

- منبع دهی نادرست

 در بخش های قبلی اشاره شد که منابع و مراجعی که مورد استفاده یک محقق قرار می گیرد، باید دارای ویژگیهای مشخصی باشد؛ مثلاً باید به روز و جدید باشد و اگر غیر علمی باشند، با مشکل مواجه خواهید شد.

ــ توضیحات طولانی و غیرضروری

بعضی دانشجویان فکر می کنند هرچقدر بیشتر بنویسند و پروپوزال شان را از لحاظ حجم و کمیت بیشتر کنند، اساتید بیشتر می پسندند، اما قضیه درست برعکس است. اساتید انتظار دارند شما در پروپوزالتان در یک فضای محدود و مشخص، به شکلی دقیق و مختصر، مهمترین مطلب را بگویید. به همین دلیل حتما در تشریح مطالب و مباحث، از بیان بدیهیات و تکرار مکررات خودداری کنید.