(الف) انتخاب نشریه ای که به موضوع مقاله مرتبط است،

(ب) انتخاب نشریه ای که با اهداف شغلی شما مطابقت دارد و

(ج) انتخاب نشریه ای که با تحقیق شما تناسب دارد.

اول. نشریه ای را بیابید که انواع مقالات مرتبط با موضوع پایان نامه شما را منتشر می کند.

در زمینه یک رشته علمی خاص ممکن است بیش از ده عنوان مجله منتشر شود.

معمولاً، هر یک از این نشریات روی نوع خاصی از مقالات از قبیل مقالات تجربی، مقالات نظری یا مقالات کاربردی تمرکز می کنند.

برای مثال، در مدیریت آموزشی، فصلنامه مدیریت آموزشی اصولاً تحقیقات تجربی را منتشر می کند.

نشریه مدیریت آموزشی اصولاً تحقیقات مفهومی و تجربی را منتشر می کند.

نشریات رهبری آموزشی و فی دلتا کاپان در درجه اول مقالات کاربردی در زمینه رهبری آموزشی و آموزش را چاپ می کنند و در برخی موارد مقالات تجربی توأم با نتایج صریح کاربردی را نیز منتشر می سازد.

از این رو، نشریه مناسبی را انتخاب کنید که با موضوع پایان نامه شما مطابقت داشته باشد.

هدف از انتشار مجله و راهنمای تنظیم مقالات آن را مطالعه کنید.

به علاوه، محتوای شماره های پیشین مجله رشته مربوط را برای آشنایی با مقالات منتشره در آن بررسی نمایید.

البته در این زمینه با استاد راهنمای خود مشورت کنید.

دوم، اهداف شغلی شما نیز در تعیین عنوان مناسب مجله برای چاپ مقاله مؤثر است.

برای مثال، اگر علاقه مند به کار در یک مدرسه دولتی به عنوان مشاور یا مدیر هستید، باید نشریه ای را انتخاب کنید که روی مقالات کاربردی تمرکز دارد.

با این وجود، اگر قصد دارید در یک دانشگاه تحقیقاتی برای خود فرصت شغلی ایجاد کنید، باید مقاله را به یک نشریه تجربی معروف ارائه دهید.

بخش های علمی در دانشگاه های تحقیقاتی فقط مایلند مقالات منتشره در نشریات سطح بالا را مد نظر قرار دهند.

در ادامه 12 نشریه سطح اول در رشته مدیریت آموزشی برای آن دسته از استادانی که به ایجاد فرضت شغلی در تدریس در مدیریت آموزشی در یک دانشگاه تحقیقاتی معتبر علاقه مند هستند، آورده می شود. (جدول 12.1 را مشاهده می کنید).

سوم، نام معتبر ترین نشریاتی را مشخص کنید که برای مقاله تان مناسب است.

در هر رشته علمی معین، نشریات زیادی در دسترس می باشند، اما همه نشریات کیفیت یا دقت علمی یکسانی ندارند.

دانشگاه ها، نشریات علمی را به لحاظ کیفیت به سه سطح زیر طبقه بندی می کنند:

عالی (سطح اول)،

متوسط به بالا (سطح دوم)

و زیر متوسط (سطح سوم).

این سیستم اولیه طبقه بندی، اصولاً مبتنی عوامل مختلفی است:

نظام داوری

نرخ پذیرش مقالات و نمرات استنادی. برای مثال، برخی نشریات ممکن است مورد داوری قرار نگیرند (یعنی، آنها مقالات را مورد بررسی قرار نمی دهند) و ممکن است میزان پذیرش بسیار بالایی داشته باشند. نشریات دیگری که دارای سیستم داوری هستند ممکن است میزان پذیرش بسیار پایینی داشته باشند.

برخی نشریات نمرات استنادی دارند، در حالی که دیگر نشریات اغلب کمتر مورد استناد قرار می گیرند.

در مجموع هر چقدر نرخ رد مقالات رسیده به نشریه بالاتر باشد، کیفیت آن نشریه بالاتر خواهد بود.

البته، برای این طرح کلی استثنائاتی وجود دارد. در بیشتر رشته های علوم اجتماعی و رفتاری، برخی نشریات معتبر بر مبنای یک سیستم داوری عمل نمی کنند.

به علاوه، برخی دانشگاه ها نمرات استنادی را مدنظر قرار می دهند. نمرات استنادی در مجموع نشان می دهد که محققان دیگر به چه میزان به مقاله ای از یک نشریه تخصصی استناد می کنند.

معمولاً هر چقدر میزان استناد به یک نشریه تخصصی بیشتر باشد، چنین برداشت می شود که کیفیت آن نشریه بیشتر است.

نمرات استنادی بیشتر نشریات را می توان از فهرست استنادی علوم اجتماعی و فهرست استنادی علوم انسانی به دست آورد.

یکی از منابع خوب اطلاعاتی درباره مشخصه های مجلات علمی راهنمای فرصت های انتشار کِیبل (2006) است.

این راهنما تعداد بیش از 4000 نشریه تخصصی و حرفه ای را بر اساس رشته مربوط فهرست می کند.

این منبع، اطلاعات زیر را درباره هر مجله نشان می دهد:

(الف) نشانی های ارسال مقاله،

(ب) راهنمای چاپ مقاله، شامل اندازه مقاله، رونوشت های مورد نیاز، الزامات ارائه مقاله به صورت رایانه ای، شکل و سبک مقاله؛

(ج) اطلاعات داوری شامل تعداد داوران خارجی، نرخ پذیرش، زمان مورد نیاز داوری، نظرات داوران و مقالات در دست بررسی؛

(د) گردش داده ها شامل مخاطبان اولیه، دامنه مباحث، رونوشت هایی از هر بحث؛

(ه) موضوعات مقاله و

(و) راهنمای تنظیم مقالات.

حال که سطح کیفی مجلات مختلف را مشخص کردید، باید سطح دقت علمی مقاله خود را نیز ارزیابی کنید.

اگر در پایان نامه رابطه بین دو متغیر را به وسیله ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار داده اید، احنمال انتشار مقاله حاصل از آن در یک نشریه تجربی سطح اول وجود ندارد.

چنین مقاله ای می تواند برای یک نشریه سطح دوم یا سطح سوم مناسب تر باشد.

با این حال، در صورتی که در مطالعه تان به آزمون نظریه جدید پرداخته باشید، نمونه غیر معرف از جامعه آماری را انتخاب کرده باشید که به طور معمول از آن استفاده نمی شود، یا یک روش آماری پیشرفته مانند مدل سازی معادله ساختاری را به کار برده باشید، ممکن است مقاله شما در یک مجله تجربی سطح اول پذیرفته شود.

به علاوه، اگر تحقیقتان کیفی باشد و در آن تحلیل های قوی ارائه کرده باشید، به احتمال زیاد مقاله شما در یک مجله سطح اول پذیرفته خواهد شد.