تعریف مفهومی:

تاب آوری: گارمزی و ماستن (2006) تاب آوری را «یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید کننده» تعریف نموده‌اند که نقش مهمی در مقابله با تنیدگی‌ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد.

تعریف عملیاتی:

تاب آوری: در این پژوهش تاب آوری نمره ای است که فرد از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) کسب کرده است. این پرسشنامه جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است و دارای 25 ماده است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان بیش فعال پیش دبستانی دختر شهرستان یزد
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T104قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: