-روان رنجوری:

الف ) تعریف مفهومی: افراد روان رنجور دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از: ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه ، احساس کلافگی دایم و فراگیر، آنها درجه انطباق ضعیف تری با دیگران دارند و از نظر عاطفی بی ثبات هستند.

ب) تعریف عملیاتی: منظوراز روان رنجوری در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده روان رنجوری بالاتر در فرد می باشد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره: T67قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: