گشودگی

تعریف مفهومی: عامل گشودگی؛ انعطاف پذیری در برابر تجارب، خلاقیت، کنجکاوی، تخیل، ابتکار، درک احساسات و پذیرش ارزش ها و ایده های جدید را در بر می گیرد(هیرش و پترسون، 2008).

تعریف عملیاتی. در این پژوهش گشودگی نمره ایی است که فرد از خرده مقیاس گشودگی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری (NEO-FFI) بدست می آورد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه بین سازه پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی و موفقیت شغلی معلمان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23 صفحه
شماره: T61قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: