هوش هیجانی:

الف. تعریف مفهومی: نظم بخشیدن به توانایی های هیجانی‌، شخصی و اجتماعی وابسته به هم در فرد تا بتواند بطور فعالانه و اثر بخش از عهده تقاضاها و فشارهای روزمره برآید (بار– آن، 2005).

ب. تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن به دست می آورد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T37


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: