در اواخر قرن نوزدهم، چندین لایحه توسط اعضای خصوصی در مجلس عوام ارائه شد که به دنبال لغو عمل نقض عهد بودند، اما به قانون تبدیل نشدند. این موضوع توسط کمیسیون حقوقی انگلیس مورد بررسی قرار گرفت، که گزارش خود را تحت عنوان نقض وعده ازدواج در سال 1969 منتشر کرد. کمیسیون قانون در نظر گرفت که قانون حاضر فرصتی برای ادعاهایی با ماهیت "طلایابی" می دهد. (به همین دلیل است که کمک حقوقی هرگز برای چنین اقداماتی در دسترس قرار نگرفت.) کمیسیون همچنین به این استدلال اشاره کرد که

«ثبات ازدواج ها برای جامعه به قدری مهم است که قانون نباید حقوق عملی را در نظر بگیرد که تهدید آن ممکن است افراد را به ازدواج هایی سوق دهد که در غیر این صورت انجام نمی دادند».

کمیسیون، در حالی که پذیرفت که این تهدید ممکن است عامل اصلی در عمل نباشد، اظهار داشت:

«[من]، همانطور که ما معتقدیم، مهم است که طرفین باید آزاد باشند تا نامزدی را خاتمه دهند، به سختی می توان آن را مطلوب دانست که آثار قراردادی توافق برای ازدواج حفظ شود.

کمیسیون پنج پیشنهاد اصلاحی را که مورد بررسی قرار گرفته بود، بررسی کرد.

اولین مورد لغو این عمل و ارائه هیچ راه حل جدیدی بود. این امر به این دلیل رد شد که منجر به بی عدالتی در مورد مسائل مربوط به اموال می شود.

دوم حفظ عمل اما محدود کردن آن به بازیابی خسارات ویژه بود.این در حساب رد شد، از جمله ، از مشکل تعریف خسارت "ویژه" به طوری که برای حذف جبران مسائل مانند از دست دادن چشم انداز از ازدواج.

پیشنهاد سوم لغو این عمل و ایجاد یک رویه جدید برای تعدیل سود و زیان محدود به معاملاتی بود که در صورت عدم تأمل در ازدواج صورت نمی گرفت، اگر ماهیت و اندازه معامله منجر به سود یا زیان شود. "در همه شرایط معقول" بودند.

هدف کلی دیوان باید تا آنجا که ممکن باشد، بازگرداندن طرفین به موقعیتی که در صورت عدم نامزدی در آن قرار می‌گرفتند، به جز در مواردی که یک طرف سود کلی به دست آورده بود، در این صورت سود باید تقسیم شود. . طرح تعدیل باید مشمول مقررات کلی باشد که نباید در مواردی که ناعادلانه است اعمال شود. در این رابطه کمیسیون انگلیسی در نظر گرفت که

«اگرچه صرف کناره گیری از یک تعامل نباید به عنوان یک «تقصیر» در نظر گرفته شود و مجازات شود، ممکن است در برخی شرایط ناعادلانه باشد که رفتار یک طرف را نادیده بگیریم.

کمیسیون قبلاً پیشنهاد کرده بود که طرح تعدیل باید در همه مواردی اعمال شود که ازدواج مورد نظر انجام نشد، مانند مواردی که نامزدی با توافق دوجانبه خاتمه یافت یا یکی از طرفین فوت کرد.

کمیسیون در گزارش خود طرح تعدیل را به چهار دلیل رد کرد:


(آ)


این امر مستلزم مشکلات حسابداری است مگر اینکه تحقیقات طولانی مدت در مورد مخارج طرفین انجام شود.

(ب)


معرفی چنین طرحی در واقع «استفاده از یک چکش بسیار بزرگ برای شکستن یک مهره بسیار کوچک است». حتی اگر بعداً از سوی کمیسیون حقوقی برای افراد متاهل پیشنهاد اجتماع ملکی مطرح شود، تحمیل آن بر زوجین نامزد ناپسند و غیرقابل قبول است.


(ج)


این طرح «ممکن است پرونده های بیشتری را نسبت به حال حاضر به دادگاه بیاورد»، مفهوم انصاف بسیار مبهم است. از آنجایی که تندی در برخی از موارد خاتمه قراردادها وجود داشت، بهتر است قانون "مبنای معقولی معقول را ارائه کند که بر اساس آن ممکن است به طرفین توصیه شود که چه ترتیباتی برای آنها باز است".


(د)


افکار عمومی ممکن است با چنین بررسی دقیقی از امور خصوصی مخالف باشد.

چهارمین پیشنهادی که توسط کمیسیون حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گرفت، اصلاح سومین پیشنهاد بود، یعنی جایگزینی عمل نقض عهد با سیستم تعدیل ضرر. این پیشنهاد را به همان دلایلی که پیشنهاد سوم را رد کرد، رد کرد.

پیشنهاد پنجم لغو عمل نقض عهد و جایگزینی آن با روشی برای حل و فصل اختلافات ملکی بین طرفین بود. این پیشنهاد توسط کمیسیون پذیرفته شد.

کمیسیون اعلام کرد:

«روابط خاص بین زوج‌های نامزد ممکن است آنها را به انجام معاملات غیررسمی در مورد تحصیل یا بهبود اموال سوق دهد، خواه در مالکیت یا خرید یک طرف یا هر دو، و خواه برای استفاده مشترک آنها در غیر این صورت باشد. چنین معاملاتی اغلب از نظر ماهیت بسیار شبیه به معاملات بین افراد متاهل خواهد بود. برای اعمال همان اصول حقوقی در مورد اختلافات بین نامزدهای سابق، دلیل محکمی وجود دارد که در مورد اختلافات بین زن و شوهر اعمال می شود.کمیسیون بر این اساس توصیه کرد که رویه مندرج در بخش 17 قانون دارایی زنان متاهل 1882 * برای حل و فصل اختلافات ملکی بین همسران باید به زوج های نامزد نیز تعمیم یابد.

کمیسیون به توصیه خود در مورد همسران اشاره کرد که در مواردی که یکی از زوجین به بهبود دارایی دیگری (یا دارایی هر دوی آنها) پول یا ارزش پولی کمک کرده و این کمک ماهیت قابل توجهی داشته باشد، می تواند (مشروط به توافق آنها در غیر این صورت) منافع مفیدی در ملک به دست می آورند. در نظر گرفت که این توصیه - که توسط بخش 37 قانون رسیدگی و اموال ازدواج 1970 اجرا شد - باید به طور یکسان در مورد زوج های نامزد اعمال شود. و این در حال حاضر در بخش 2 قانون انگلیسی اصلاحات (مقررات متفرقه) 1970 ارائه شده است .

کمیسیون اصلاح قانون معتقد است که مقررات مربوط به دارایی زوج های نامزد مشابه آنچه در بخش های قوانین انگلیسی 1970 اشاره شده است باید در قانون ایرلند وارد شود .

تعدادی از سؤالات جانبی توسط کمیسیون حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.

اولاً اظهار داشت که اقداماتی که در مورد افراد نامزد توصیه کرده است نباید قابل انجام باشد مگر اینکه توافق قطعی برای ازدواج وجود داشته باشد. با این حال، هنگامی که چنین توافقی وجود داشت، رفتار طرفین قبل از نامزدی مرتبط خواهد بود.

*    
بند 12 قانون وضعیت زنان متاهل 1957با توجه به هدایای مشروط یک طرف به طرف دیگر - حلقه نامزدی بارزترین نمونه است - کمیسیون توصیه کرد که اهداکننده

«نباید مانع از بازیابی [یک] هدیه در فسخ قرارداد به دلیل این واقعیت است که او مسئول فسخ است».

کمیسیون هیچ توصیه ای در رابطه با هدایای اشخاص ثالث به دلیل خارج بودن از محدوده گزارش ارائه نکرد . اشاره کرد که قانون در این رابطه

"مثل کل حوزه حقوقی در مورد غنی سازی ناروا، روشن نیست".

کمیسیون یک دوره محدودیت سه ساله را برای رسیدگی هایی که در رابطه با اختلافات ملکی بین طرفین پیشنهاد کرده بود توصیه کرد.

با توجه به مشکل ناشی از موقعیت‌های واقعی مشابه آنچه در Shaw v. Shaw 1 بوجود آمد ، کمیسیون توصیه کرد که شخصی که با حسن نیت ازدواج باطل کرده است باید حق مطالبه نفقه در برابر دارایی شوهر فرضی خود را داشته باشد. قانون ارث (تدارک خانواده) 1938 به عنوان وابستگان متوفی به جز در مواردی که ازدواج فسخ یا منحل شده باشد یا در مواردی که مدعی ازدواج مجدد کرده باشد.

توصیه های کمیسیون حقوق انگلیس در گزارش شماره 26 خود در رابطه با نقض عهد، توسط قانون اصلاح قانون (مقررات متفرقه) در سال 1970 اثر قانونی قابل توجهی داده است .

1    
[1954] 2 QB 429. یک شاکی بی گناه با موفقیت ادعای نقض عهد خود را علیه دارایی مردی که در آن زمان همسرش "ازدواج" کرده بود، کرد. و او بیش از نیمی از دارایی را خسارت دریافت کرد. در مورد این مورد به صفحه بیشتر مراجعه کنید. 46 مادون .
مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: اختلافات زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 27 صفحه پروپوزال / 136 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 80