تیپ شخصیت

تعریف مفهومی: شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست (منبع : ...).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش ویژگیهای شخصیتی نمره ایی است که فرد از مقیاس شخصیت آیزنک بدست آورده است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه اضطراب و افسردگی زنان متاهل با توجه به تیپ های شخصیتی و استرس های دوران زندگی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T65قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: