سازمان همکاری اقتصادی (ECO) چیست؟
سازمان همکاری اقتصادی (ECO) یک سازمان منطقه ای بین دولتی است که در سال 1985 توسط ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شد. پیش از آن، همکاری منطقه ای برای توسعه (RCD) که در سال 1964 توسط همین کشورها تأسیس شد. RCD تا سال 1979 فعال بود.

بازگشت به : تجارت بین المللی، حقوق، و روابط
سازمان همکاری اقتصادی چگونه کار می کند؟
هدف سازمان همکاری در زمینه های زیر می باشد. تجارت و سرمایه گذاری حمل و نقل و مخابرات انرژی، مواد معدنی و محیط زیست کشاورزی، صنعت و گردشگری پروژه منابع انسانی و توسعه پایدار و تحقیقات اقتصادی و آمار این سازمان به دنبال ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای عضو از طریق ترویج تجارت، انرژی و روابط فرهنگی بین کشورهای عضو است. در حالی که اکو با کمبود سازمان و ساختار مواجه است، شهرت بین المللی آن در حال افزایش است و به دنبال تسریع چشم انداز اقتصادی این کشورها است.

عضویت در ECO
هر کشوری که از همسایگی جغرافیایی با منطقه اکو برخوردار باشد و/یا اهداف و اصول اکو را به اشتراک بگذارد، می‌تواند برای عضویت در سازمان (معاهده ازمیر) درخواست دهد. اکو در بدو تأسیس تنها سه عضو پاکستان، ایران و ترکیه داشت. اما تعداد اعضای آن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افزایش می یابد. امروزه ده عضو از غرب آسیا، جنوب آسیا، قفقاز و آسیای مرکزی دارد. در سال 1992، جمهوری اسلامی افغانستان و شش جمهوری شوروی سابق، یعنی جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، آذربایجان، جمهوری قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به عضویت اکو درآمدند. اعضای ناظر عبارتند از: قبرس شمالی، سازمان همکاری اسلامی، شورای ترک و منشور انرژی.

ساختار سازمان های همکاری اقتصادی چیست؟
ساختار سازمانی به شرح زیر است: شورای وزیران - شورای وزیران متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو. آنها حداقل یک بار در سال ملاقات می کنند. این نهاد تصمیم گیری و سیاست گذاری است. وزرای کشورهای عضو می توانند هر اقدام یا پروژه ای را در جلسات پیشنهاد دهند. شورای نمایندگان دائم - شورای نمایندگان دائم شامل سفرای کشورهای عضو است. آنها هر چند وقت یک بار که لازم است ملاقات می کنند. شورای برنامه ریزی منطقه ای - شورای برنامه ریزی منطقه ای متشکل از رؤسای سازمان های برنامه ریزی کشورهای عضو آن است. آنها سالی یک بار قبل از نشست سالانه شورای وزیران تشکیل جلسه می دهند. آنها بر اساس دستورالعمل های شورای وزیران و معاهده ازمیر، سیاست ها، رهنمودها و استراتژی ها را برنامه ریزی و توصیه می کنند. دبیرخانه عمومی - دبیرخانه عمومی (GS) از شش اداره تشکیل شده است. هر یک از این ادارات زیر نظر دبیر کل است. GS از دو آژانس تخصصی و شش موسسه منطقه ای تشکیل شده است. شش اداره اکو به شرح زیر است: صنعت و کشاورزی تجارت و سرمایه گذاری انرژی، مواد معدنی و محیط زیست حمل و نقل و ارتباطات تحقیقات اقتصادی و آمار پروژه تحقیق و توسعه


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری –ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 193


کد فایل : 75