دانلود پایان نامه آماده روانشناسی تربیتی درباره توانمندسازی

عنوان پایان نامه: اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان


توانمندسازی روانشناختی مفهومی برخاسته از روانشناسی صنعتی – سازمانی است. توانمندسازی به عنوان فرصتی است که فرد برای استقلال، انتخاب، مسئولیت و مشارکت در تصمیم گیری در سازمان ها دارد. 1 توانمندسازی روانشناختی به "انگیزه کاری درونی که منعکس کننده احساس خودکنترلی در رابطه با کار و درگیری فعال با نقش کاری فرد است" اشاره دارد. 2 بسیاری از مطالعات روی سازمان‌های سازمانی نشان داده‌اند که توانمندسازی روان‌شناختی می‌تواند به طور مؤثری اشتیاق افراد را برای کار تحریک کند و باعث بهبود عملکرد شغلی شود. سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می گذارد. 3در حالی که به نظر می رسد تعامل مسری است و ممکن است در بین اعضای تیم های کاری گسترش یابد، رهبران نقش ویژه ای در تقویت تعامل کاری در میان پیروان خود دارند. 4 رهبری اصیل به عنوان عنصر اصلی رهبری موثر مورد نیاز برای ایجاد محیط های کاری سالمتر پیشنهاد شده است زیرا توجه ویژه ای به توسعه روابط توانمند رهبر-پیرو وجود دارد. 5

از دهه 1980، علاقه فزاینده ای به توانمندسازی در حوزه های موضوعی متنوعی در روانشناسی و مدیریت مشاهده شده است. توانمندسازی روانشناسی، توانمندسازی رهبری را با رضایت شغلی، تلاش کاری و خلاقیت مرتبط می کند. 6 توانمندسازی ساختاری تأثیر مثبت مستقیمی بر حوزه های زندگی کاری داشت که به نوبه خود تأثیر منفی مستقیم بر فرسودگی عاطفی داشت. متعاقباً، فرسودگی عاطفی تأثیر منفی مستقیمی بر تعهد داشت. 7 نظرسنجی از 258 پاسخگو نشان داد که توانمندسازی روانشناختی نقش مهمی در نتایج مثبت کار دارد. 8 بین توانمندسازی روانشناختی، ناامنی شغلی و درگیری کارکنان رابطه آماری معناداری یافت شد. 9کارمندان زمانی که سرمایه روانشناسی بالاتری داشتند بسیار درگیر بودند، توانمندسازی کاری تا حدی رابطه بین سرمایه روانشناسی و درگیری کاری را میانجیگری کرد. 10 تحقیقات نشان داده است که توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبتی با عملکرد کارمندان، زمینه‌ای و نوآوری دارد. 11 ادراک کارکنان از رفتار توانمندساز رهبرانشان و توانمندسازی روانشناختی قصد کارمندان برای ترک سازمان را پیش بینی می کند. 12 توانمندسازی یک متغیر کلیدی در پیش بینی نتایج مثبت سازمانی است. 13در حال حاضر مفهوم توانمندسازی روانشناختی و ساختار آن توسط اکثر محققان شناخته شده است. ساختار مفهومی توانمندسازی روانشناختی پیشنهاد شده توسط توماس و همکاران به طور گسترده پذیرفته شده است. 14 آنها معتقدند که توانمندسازی روانشناختی ترکیبی از چهار مؤلفه شناختی است: احساس تأثیر، شایستگی، معناداری و انتخاب.

در چند سال گذشته، آموزش عالی در بسیاری از ابعاد در حال گذار است: سطوح شهریه، ترکیب هیئت علمی، تخصیص هزینه، آموزش، فناوری و موارد دیگر. 15 دانشگاه با چالش های زیادی از جمله انبوه سازی، بین المللی شدن فزاینده، تاکید فزاینده بر کاربردی بودن کار آکادمیک و نفوذ فزاینده مدیریت مواجه بودند که فرهنگ دانشگاه را تغییر داده است. 16 اعضای هیأت علمی دانشگاه به دلیل نیاز به کیفیت، تقاضای مردم، کاهش بودجه از سوی دولت و تقاضاهای فناوری جدید تحت فشار هستند. 17اعضای هیأت علمی به عنوان بازیگران اصلی دانشکده ها و دانشگاه ها یکی از عوامل تعیین کننده در ارتقای کیفیت تدریس، تحقیقات علمی و خدمات اجتماعی در دانشگاه ها هستند. مشارکت کاری اساتید پیش بینی کننده عملکرد است. 18 مدیریت عملکرد، محدودیت‌ها و مشوق‌های سازمانی بیرونی را برای اعضای هیئت علمی فراهم می‌کند. به عنوان یک انگیزه درونی، توانمندسازی روانشناختی به تحریک اشتیاق اعضای هیئت علمی برای کار کمک می کند و سطح درگیری کاری آنها را افزایش می دهد. 19 . بیشترین ابعاد نفوذ توانمندسازی پیش بینی معلم رضایت درون خود کارآمدی، یک متغیر روانی گرا است. 20اعضای هیأت علمی با سطوح بالاتری از توانمندسازی، معمولاً عملکرد شغلی بالاتری دارند، در تدریس و تحقیق خود انگیزه بیشتری دارند، تمایل بیشتری به کشف فعالانه روش‌های تدریس مؤثر دارند و تمایل بیشتری برای بحث در مورد مشکلاتی که در تدریس و تحقیق با رهبران مواجه می‌شوند، هستند. 21

بر اساس یافته‌های پژوهش‌های قبلی، این پژوهش تلاش می‌کند تا سطح توانمندی روان‌شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه و تأثیر آن بر درگیری کاری را بررسی کند. به عنوان یک سازمان در حال تغییر، دانشگاه ها اغلب با خطرات غیرمنتظره ای روبرو هستند. توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد عاطفی در چنین شرایط آشفته‌ای که مستلزم مشارکت مستمر کارکنان است، اهمیت ویژه‌ای دارند.


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 25 صفحه پروپوزال / 113 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 78


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی